H
T
C

Online Service
Working Time

Mon. To Sat. 8:30-17:30

Contact Information

Cell phone:0756-8696355

Miss Huang15812603133

Product Details

Automatic disc filling production line

 • Automatic disc filling production line
Automatic disc filling production line
 • Product introduction
 • After-sale service

 技术参数:                                           
 电源:                AC220V(110V)50-60HZ            
 电压:              AC220V(110V)50~60HZ          
 功率:              主功率200W/                      
 正压:              ≥3Mpa                           
 负压:              普通吸尘器或或工业吸尘器          
 控制面板:          触摸屏菜单                        
 精度控制 :         精密编码器                        
 灌粉精度:           ±0.75G%                          
 程序控制:          PLC                               
 內置电源:          12V/24V/220V                      
 灌装方式:          体积灌装                           
 重量:              30KG                              
 外形尺寸:      灌粉机600X1200X2600;流水线350X450X2500;控制箱400X400X2000 
 配置:1、双电机控制,其中下粉电机为可调速电机,当每次灌装量低于10%时电机会自动降速灌装。全套负压上料系统。 
 用途:此机为全自动灌装生产线,可增加自动焊膜机、自动锁瓶盖机、自动喷码机使用。还可以根据需要连接两端输送到远距离的包装区域。是降低生产成本节省人力好的选择.

Previous
Next